Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R37 > Thay đổi nội dụng cảnh báo khi đăng nhập ở máy trạm vào máy chủ có phiên bản cao hơn và link đến tài liệu hướng dẫn cụ thể nhằm thuận tiện trong quá trình làm việc.

Thay đổi nội dụng cảnh báo khi đăng nhập ở máy trạm vào máy chủ có phiên bản cao hơn và link đến tài liệu hướng dẫn cụ thể nhằm thuận tiện trong quá trình làm việc.


1. Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R37, khi máy trạm đăng nhập vào dữ liệu kế toán có phiên bản cao hơn, nội dung câu thông báo được cải tiến để kế toán có thể xem ngay được hướng dẫn chi tiết cách xử lý, giúp công việc không bị gián đoạn.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R36 trở về trước, khi máy trạm đăng nhập vào dữ liệu kế toán có phiên bản cao hơn, trên câu thông báo không có hướng dẫn khiến kế toán không biết cách xử lý.

  • Từ phiên bản R37 trở đi, kế toán có thể nhấn vào chữ tại đây trên câu thông báo để xem hướng dẫn chi tiết cách xử lý trong tình huống này.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.


Xem thêm