Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R37 > Khi vào danh mục VTHH, bổ sung chức năng sửa hàng loạt VTHH bên ngoài menu chuột phải nhằm thuận tiện trong quá trình sửa lại danh mục VTHH

Khi vào danh mục VTHH, bổ sung chức năng sửa hàng loạt VTHH bên ngoài menu chuột phải nhằm thuận tiện trong quá trình sửa lại danh mục VTHH


1. Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R37, kế toán có thể thuận tiện sửa danh mục vật tư hàng hóa bằng chức năng Sửa hàng loạt trên thanh nghiệp vụ.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R36 trở về trước, chức năng Sửa hàng loạt nằm trên menu chuột phải nên kế toán không biết có chức năng này để thực hiện khi có nhu cầu.

  • Từ phiên bản R37 trở đi, chương trình bổ sung chức năng Sửa hàng loạt bên ngoài danh sách để kế toán có thể dễ dàng nhìn thấy và thực hiện khi có nhu cầu.

Xem hướng dẫn chức năng Sửa hàng loạt tại đây.


Xem thêm