Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Hướng dẫn > Menu Nghiệp vụ > Hợp đồng > Cập nhật tình trạng hợp đồng bán

Cập nhật tình trạng hợp đồng bán


Cho phép cập nhật tình trạng thực hiện của từng hợp đồng bán hàng, phục vụ cho công tác quản lý các hợp đồng bán của kế toán.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách, chọn hợp đồng bán hàng, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Cập nhật tình trạng:
           
  • Sau khi chọn xong tình trạng thực hiện, hệ thống sẽ tự động thay đổi tình trạng của hợp đồng bán hàng trên màn hình danh sách cũng như trên hợp đồng.


Xem thêm