Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Hướng dẫn > Menu Nghiệp vụ > Hợp đồng > Khai báo các khoản thu từ hợp đồng

Khai báo các khoản thu từ hợp đồng


Cho phép khai báo các khoản thu được từ hợp đồng bán. 

Cách thao tác

Để khai báo được các khoản thu được từ hợp đồng bán, có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

 • Cách 1: Lập chứng từ thu cho hợp đồng bán trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng, Bán hàng, Tổng hợp => sau khi lập xong chứng từ sẽ được tự động lấy sang tab Thực thu của hợp đồng bán:
 
 • Cách 2: Chọn chứng từ thu vào hợp đồng bán => cách này được thực hiện như sau:
  • Đầu tiên, lập các chứng từ thu tiền hoặc bán hàng, nhưng không thống kê chi tiết theo hợp đồng bán:

  • Trên danh sách hợp đồng bán, chọn hợp đồng cần khai báo các khoản thu.
  • Trên tab Thực thu, nhấn Chọn chứng từ.
  • Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ thu, nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn chứng từ thu cần lấy lên hợp đồng bán. Nhấn Đồng ý.
  • Sau khi chọn xong chứng từ thu và nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin chứng từ vừa chọn ra tab Thực thu của hợp đồng bán.

Lưu ý: Để xoá thông tin khoản thực thu của hợp đồng bán, chọn thông tin cần xoá trên tab Thực thu, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Loại bỏ.Xem thêm