Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Bắt đầu sử dụng > Cấu hình máy tính để sử dụng phần mềm

Cấu hình máy tính để sử dụng phần mềm


Phần mềm MISA SME.NET 2019 đáp ứng tốt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có số lượng chứng từ phát sinh < 5.000 chứng từ/tháng (bình quân 1 chứng từ có 5 dòng chi tiết) và dữ liệu kế toán dưới 10GB. Để sử dụng tốt phần mềm MISA SME.NET 2019, đơn vị cần tham khảo cấu hình máy tính dưới đây:

Tiêu chí

Máy trạm để kế toán nhập chứng từ

Máy chủ chứa dữ liệu kế toán

Dưới 1.000 chứng từ/tháng

Số lượng kế toán < 3

Cấu hình máy yêu cầu tối thiểu:

 • CPU Intel Core i3 trở lên 
 • RAM 2GB

Cấu hình máy khuyến nghị:

 • CPU Intel Core i3 trở lên
 • RAM >=2 GB
 • Win 7 (64bit) trở lên

Cấu hình máy yêu cầu tối thiểu:

 • CPU Intel Core i3
 • RAM 4GB
 • Win 7 (64bit)

Cấu hình máy khuyến nghị:

 • CPU Intel Core i5 trở lên
 • RAM >= 4 GB
 • Win7 profestional 64bit trở lên 

  (các phiên bản cao hơn như Win8, Win10 cũng là bản profestional 64 bit)

Từ 1.000 đến 2.000 chứng từ/tháng

Số lượng kế toán < 5

Cấu hình máy yêu cầu tối thiểu:

 • CPU Intel Core i3
 • RAM 2GB
 • Win 7 (64bit)

Cấu hình máy khuyến nghị:

 • CPU Intel Core i3 trở lên
 • RAM >= 4GB
 • Win 7 (64bit) trở lên

Cấu hình máy yêu cầu tối thiểu:

 • CPU Intel Core i3
 • RAM 4GB
 • Win 7 (64bit)

Cấu hình máy khuyến nghị:

 • CPU Intel Core i5 trở lên
 • RAM >=8GB
 • Win 7 profestional 64 bit trở lên (các phiên bản cao hơn như win8, win 10 cũng là bản profestional 64 bit)
 • Ổ cứng SSD để lưu trữ dữ liệu giúp tăng tốc độ đọc dữ liệu

Từ 2.000 đến 5.000 chứng từ/tháng

Số lượng kế toán từ 5 đến 10

Cấu hình máy yêu cầu tối thiểu:

 • CPU Intel Core i3
 • RAM 4GB
 • Win7 (64bit)

Cấu hình máy khuyến nghị:

 • CPU Intel Core i5 trở lên
 • RAM >= 4GB
 • Win7 (64bit)

Cấu hình máy yêu cầu tối thiểu:

 • CPU Intel Core i5
 • RAM >= 8GB
 • Win 7 profestional (64bit) trở lên (các phiên bản cao hơn như Win8, Win10 cũng là bản profestional 64 bit)

Cấu hình máy khuyến nghị:

 • CPU Intel Core i5 trở lên
 • RAM >= 16GB
 • Windown server 2008 R2 trở lên (64bit)
 • Dùng ổ cứng SSD để lưu trữ dữ liệu giúp tăng tốc độ đọc dữ liệu


Lưu ý:
Đối với dữ liệu có phát sinh trên 5.000 chứng từ/tháng hoặc dữ liệu lớn hơn 10GB, để tối ưu hiệu năng của phần mềm xem hướng dẫn chi tiết tại đây.Xem thêm