Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Mô tả nghiệp vụ

Cho phép chuyển đổi hóa đơn điện tử đã phát hành thành hóa đơn giấy dùng để lưu thông hàng hóa hoặc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán.

2. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Lưu ý:

  • Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối internet.
  • Kế toán phải được phân quyền Chuyển thành hóa đơn giấy trên chi nhánh và sổ đang làm việc thì mới có thể thực hiện được chức năng này. (Chi tiết hướng dẫn phân quyền, xem tại đây).
Kế toán có thể chuyển chứng từ giấy bằng 1 trong 2 cách sau:
Chuyển từng hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy

Chuyển hàng loạt hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy


Xem thêm