Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ > 2.7. Kho > Chuyển kho > Chuyển vật tư, hàng hoá giữa các kho nội bộ

Chuyển vật tư, hàng hoá giữa các kho nội bộ


Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)


1. Định khoản

2. Mô tả nghiệp vụ

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Trường hợp chuyển kho nội bộ thuộc phạm vi, khuôn viên đơn vị

Trường hợp chuyển kho nội bộ từ kho đơn vị ra kho bên ngoài vẫn thuộc của đơn vị và cùng địa phương

Trường hợp chuyển kho nội bộ từ kho đơn vị ra kho bên ngoài vẫn thuộc của đơn vị nhưng khác địa phương
4. Lưu ý
Sau khi phiếu chuyển kho được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ chuyển kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho sẽ thực hiện ghi sổ chứng từ chuyển kho vào sổ kho .


Xem thêm