Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Cho phép Kế toán sao lưu lại dữ liệu, để có thể phục hồi lại sử dụng trong các trường hợp như: dữ liệu bị lỗi, xóa, mất hoặc bị sai.

2. Các bước thực hiện:

1. Tại màn hình đăng nhập, nhấn Hủy bỏ. 

2. Vào menu Tệp\Quản lý dữ liệu.
3. Chọn máy chủ chứa dữ liệu kế toán, sau đó nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Thông thường tên máy chủ có dạng Computer name\MISASME2019 (VD: PMTAM1\MISASME2019). Nếu không tìm thấy máy chủ này có thể chọn máy chủ có dạng Computer name\MISASME2017. Xem hướng dẫn chọn máy chủ SQL tại mục tại đây.
4. Chọn dữ liệu cần sao lưu trên danh sách. Nhấn Sao lưu.

5. Đặt lại tên cho tệp sao lưu (nếu muốn).
6. Nhấn vào biểu tượng để chọn nơi lưu tệp dữ liệu được sao lưu. => Nên lưu dữ liệu tại ổ khác ổ cài đặt windowns phòng trường hợp bị mất dữ liệu khi cài lại máy tính.
7. Tích chọn Nén tệp dữ liệu sau khi sao lưu, nếu muốn giảm dung lượng của tệp sao lưu được lưu trữ trên máy tính.
Lưu ý: Trường hợp thực hiện sao lưu trên máy trạm, có thể nén được dữ liệu khi sao lưu để tiết kiệm dung lượng trên máy chủ. Xem hướng dẫn tại đây.

8. Nhấn Sao lưu, chương trình hiển thị thông báo sao lưu thành công.

Lưu ý: Nếu lựa chọn Nén tệp dữ liệu sau khi sao lưu, file sao lưu sẽ có định dạng là .mbz, có thể sử dụng luôn file này để phục hồi dữ liệu vào phần mềm mà không cần giải nén dữ liệu.


Xem thêm