Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Hỗ trợ kế toán trong việc quản lý và tra cứu các thông tin về việc ghi tăng, ghi giảm, điều chỉnh, điểu chuyển, phân bổ, kiểm kê CCDC đang sử dụng tại doanh nghiệp. 

Cách thao tác

Tại phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn tab Sổ theo dõi CCDC.

 

Tại tab Sổ theo dõi CCDC, có thể thực hiện được các chức năng.

Xem thêmXem thêm