Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ > 2.7. Kho > Nhập kho > Nhập kho hàng từ chi nhánh phụ thuộc chuyển đến

Nhập kho hàng từ chi nhánh phụ thuộc chuyển đến


Đối với các dữ liệu hạch toán đa chi nhánh (trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung có tích chọn thông tin Có chi nhánh), hệ thống sẽ cho phép kế toán lập được các chứng từ nhập kho từ phiếu xuất kho của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc chuyển đến. 

Cách thực hiện:

Bước 1: Kế toán cần lập các chứng từ xuất kho cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc tại các chi nhánh phụ thuộc

Bước 2: Kế toán tại chi nhánh phụ thuộc thực hiện lập phiếu nhập kho từ phiếu xuất kho của chi nhánh khác
Xem thêm