Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ > 2.1. Quỹ > Chi tiền mặt > Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt (GTGT, TNDN, TTĐB,...)

Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt (GTGT, TNDN, TTĐB,...)


Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim )

1. Định khoản

2. Mô tả nghiệp vụ

3. Các bước thực hiệnXem thêm