1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Kho
 6. Xuất hàng cho các đơn vị (chi nhánh) hạch toán phụ thuộc

Xuất hàng cho các đơn vị (chi nhánh) hạch toán phụ thuộc

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

1. Trường hợp không ghi nhận doanh thu giữa các khâu trong nội bộ, kế toán lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hóa đơn GTGT

Nợ TK 136                  Phải thu nội bộ

Có TK 155, 156

2. Trường hợp doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp

Nợ TK 632                 Giá vốn hàng bán
Có TK 155, 156

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có yêu cầu xuất hàng cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc để bán, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Căn cứ vào lệnh điều động nội bộ của công ty về việc chuyển hàng cho các đơn vị trực thuộc hoặc cửa hàng ở khác địa phương, bộ phận chịu trách nhiệm sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa
 2. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
 4. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
 5. Bộ phận đề xuất nhận hàng, sau đó vận chuyển tới các đơn vị hạch toán phụ thuộc

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Tại chi nhánh chuyển hàng
 • Vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Xuất kho.
 • Chọn loại phiếu xuất kho là Xuất hàng cho chi nhánh khác.
 • Khai báo thông tin phiếu xuất kho, nhấn Cất.
 • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

Lưu ý:

 1. Với các phiếu xuất kho dành cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc, thông tin về số phiếu xuất sẽ phải được quản lý giống như số hóa đơn. Vì thế, nếu doanh nghiệp không sử dụng phần mềm để in hóa đơn thì sẽ phải tự nhập tay thông tin: Số chứng từ, Ký hiệu, Mẫu số. Còn nếu doanh nghiệp sử dụng phần mềm để tự in hóa đơn thì sẽ sử dụng chức năng Cấp số chứng từ trên thanh công cụ (để cấp được số chứng từ doanh nghiệp phải thông báo phát hành với cơ quan thuế => xem hướng dẫn chi tiết tại nghiệp vụ Tạo và thông báo phát hành hóa đơn tự in (hoặc điện tử) riêng của doanh nghiệp trên phân hệ Quản lý phát hành hóa đơn).
 2. Trường hợp Thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu xuất hàng cho chi nhánh khác được lập, chương trình sẽ tự động sinh phiếu xuất kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho hiện việc ghi sổ phiếu xuất kho vào sổ kho.

Tại chi nhánh nhận hàng
 • Vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Nhập kho.
 • Chọn loại phiếu nhập kho là Khác (NVL thừa, HH thuê gia công).
 • Nhấn Tiện ích\Lập phiếu nhập từ phiếu xuất hàng của chi nhánh khác chuyển đến.
 • Thiết lập điều kiện tìm kiếm phiếu xuất hàng của chi nhánh khác, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
 • Chọn phiếu xuất hàng của chi nhánh khác chuyển đến, sau đó nhấn Đồng ý.

 • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin hàng hóa từ phiếu xuất kho sang phiếu nhập kho.

 • Sau khi khai báo xong chứng từ nhập kho, nhấn Cất.
 • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu nhập kho cần in.

Lưu ý:

1. Thủ kho có thể thực hiện ghi sổ chứng từ nhập kho đối với các vật tư, hàng hóa được xuất từ các chi nhánh hạch toán phụ thuộc ngay tại màn hình danh sách Đề nghị nhập, xuất kho bằng cách chọn chứng từ trên danh sách, sau đó chọn chức năng Ghi sổ trên thanh công cụ.

2. Trường hợp Thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu nhập kho hàng từ chi nhánh khác xuất đến được lập, chương trình sẽ tự động sinh phiếu nhập kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho thực hiện việc ghi sổ phiếu nhập kho vào sổ kho.

3. Cách xác định Đơn giá vốn của VTHH trên phiếu xuất kho, xemtại đây.

 

 

Cập nhật 14/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay