1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Kho
 6. Làm thế nào khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái?

Làm thế nào khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái?

Để kiểm tra nguyên nhân dẫn đến lệch kho và sổ cái, Bạn xem báo cáo đối chiếu theo hướng dẫn sau:

 • Vào Báo cáo/ Báo cáo đối chiếu/ Báo cáo đối chiếu kho và sổ cái
 • Chọn kỳ báo cáo làm khoảng thời gian cần xem
 • Kỳ đối chiếu chọn Tùy chọn
 • Chọn kho và TK kho tương ứng đang kiểm tra thấy lệch

 • Bấm vào Xem chi tiết để kiểm tra nguyên nhân và điều chỉnh

 

Cập nhật 12/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay