1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Không muốn cho nhân viên nhìn thấy giá vốn mà chỉ nhìn thấy số lượng tồn thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Không muốn cho nhân viên nhìn thấy giá vốn mà chỉ nhìn thấy số lượng tồn thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Kho
 6. Không muốn cho nhân viên nhìn thấy giá vốn mà chỉ nhìn thấy số lượng tồn thì làm thế nào?

Không muốn cho nhân viên nhìn thấy giá vốn mà chỉ nhìn thấy số lượng tồn thì làm thế nào?

1. Câu hỏi

Không muốn cho nhân viên nhìn thấy giá vốn của các mặt hàng trên chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất kho mà chỉ được phép xem số lượng tồn kho thì làm thế nào?

2. Trả lời

Hiện tại trên phần mềm có những vị trí sau có thể nhìn thấy thông tin giá vốn:

 • Danh mục vật tư hàng hóa
 • Chứng từ xuất kho, chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất
 • Các loại báo cáo kho có thông tin giá vốn
 • Các loại bán cáo bán hàng có thông tin giá vốn như: Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng, Sổ chi tiết bán hàng.

Để nhân viên không nhìn thấy giá vốn của mặt hàng thì cần thực hiện phân quyền cho nhân viên đó không được phép xem giá vốn theo các bước sau:

1. Tạo tài khoản đăng nhập cho nhân viên (nếu nhân viên chưa có tài khoản). Xem hướng dẫn tại đây.

2. Chọn vai trò cho tài khoản mới thêm. Xem hướng dẫn tại đây.

3. Phân quyền cho vai trò của nhân viên:

   • Vào menu Hệ thống\Vai trò và quyền hạn
   • Tích chọn vai trò muốn phân quyền, chọn Phân quyền.
   • Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa, bỏ tích chọn mục Xem giá trị tồn
   • Vào Nghiệp vụ\Bán hàng, bỏ tích chọn mục Được xem giá vốn
   • Vào Nghiệp vụ\Kho, bỏ tích chọn mục Được xem giá vốn
   • Vào mục Báo cáo\Kho bỏ tích chọn với tất cả báo cáo kho trừ Tổng hợp tồn trên nhiều kho (dạng bảng chéo) Thẻ kho (Số lô, hạn sử dụng) vì 2 báo cáo này chỉ có số lượng mà không có thông tin giá trị.
   • Vào Báo cáo\Bán hàng, bỏ tích chọn các báo cáo có thông tin giá vốn như: Tổng hợp bán hàng, Sổ chi tiết bán hàngSổ nhật ký bán hàng

Xem chi tiết hướng dẫn phân quyền tại đây.

Lưu ý: Nếu muốn nhân viên xem được Doanh số bán mà không xem được giá vốn trên các báo cáo bán hàng này thì thực hiện như sau: (Ví dụ với báo cáo Tổng hợp bán hàng).

1. Sửa mẫu báo cáo:

– Vào menu Báo cáo\Bán hàng\Tổng hợp bán hàng\Mẫu\Quản lý mẫu
– Nhấn Sửa và bỏ tích chọn tại cột Tiền vốn, Đơn giá vốn.
– Nhấn Cất.

– Với người dùng muốn xem được thông tin giá vốn, vào menuBáo cáo\Bán hàng\Tổng hợp bán hàng\Mẫu\Quản lý mẫu.
– Nhấn
Thêm để thêm mẫu mới, tích chọn các thông tin cần hiển thị và bỏ tích chọn Dùng chung cho tất cả người dùng khác. Nhấn Cất.
Người dùng chọn mẫu mới thêm ở trên để xem được thông tin giá vốn của hàng hóa.

2. Phân quyền cho nhân viên không được sửa mẫu:

– Vào menu Hệ thống\Vai trò và quyền hạn
– Tích chọn vai trò muốn phân quyền, chọn Phân quyền.
– Vào Báo cáo\Bán hàng, bỏ tích chọn mục Quản lý mẫu. Như vậy nhân viên được phân quyền sẽ không sửa được mẫu để xem giá vốn.

 

Cập nhật 17/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay