1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Khi ghi sổ chứng từ phần mềm báo “Bạn đang sử dụng PP tính giá xuất kho đích danh nên khi xuất kho cần chọn xuất từ chứng từ nhập” thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Khi ghi sổ chứng từ phần mềm báo “Bạn đang sử dụng PP tính giá xuất kho đích danh nên khi xuất kho cần chọn xuất từ chứng từ nhập” thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Kho
 6. Khi ghi sổ chứng từ phần mềm báo “Bạn đang sử dụng PP tính giá xuất kho đích danh nên khi xuất kho cần chọn xuất từ chứng từ nhập” thì làm thế nào?

Khi ghi sổ chứng từ phần mềm báo “Bạn đang sử dụng PP tính giá xuất kho đích danh nên khi xuất kho cần chọn xuất từ chứng từ nhập” thì làm thế nào?

1. Mô tả

Khi ghi sổ chứng từ xuất kho, chứng từ điều chỉnh, xuất hiện thông báo:

2. Nguyên nhân

Do đơn vị áp dụng PP tính giá xuất kho Đích danh nhưng khi xuất kho lại không chọn chứng từ mua, nhập VTHH cho từng mặt hàng xuất kho.

3. Cách xử lý

Cần chọn chứng từ mua, nhập kho VTHH cho từng mặt hàng xuất kho:

1. Trên chứng từ bị lỗi ghi sổ, kiểm tra cột Số CT đối trừ, trong đó mặt hàng chưa có số chứng từ đối trừ là mặt hàng chưa được chọn chứng từ nhập.

2. Nhấn vào dòng hàng chưa được chọn chứng từ nhập, sau đó nhấn F8 và chọn chứng từ nhập tương ứng.

3. Thực hiện lần lượt cho tất cả các dòng hàng chưa được chọn chứng từ nhập.

Cập nhật 12/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay