1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Tôi đã lập phiếu xuất kho cho lệnh sản xuất, nhưng trên giao diện lệnh sản xuất không thấy đã tích vào ô Đã lập đủ PX thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi đã lập phiếu xuất kho cho lệnh sản xuất, nhưng trên giao diện lệnh sản xuất không thấy đã tích vào ô Đã lập đủ PX thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Kho
 6. Tôi đã lập phiếu xuất kho cho lệnh sản xuất, nhưng trên giao diện lệnh sản xuất không thấy đã tích vào ô Đã lập đủ PX thì làm thế nào?

Tôi đã lập phiếu xuất kho cho lệnh sản xuất, nhưng trên giao diện lệnh sản xuất không thấy đã tích vào ô Đã lập đủ PX thì làm thế nào?

Biểu hiện:

Nguyên nhân: Trên lệnh sản xuất có nhiều mã hàng, một trong số những mã hàng ấy chưa lập phiếu xuất kho

Cách kiểm tra:

 • Vào Báo cáo/ Kho/ Tổng hợp xuất kho theo lệnh sản xuất, Chọn lệnh sản xuất

 

 • Tìm đến dòng chênh lệch trên báo cáo để kiểm tra mã hàng dẫn đến chênh lệch

Giải pháp:

Trên phiếu xuất kho từ lệnh sản xuất, nếu chưa có mã nguyên vật liệu trên hoặc số lượng không đủ so với số lượng định mức trên lệnh sản xuất thì Bạn thực hiện Bỏ ghi/ Sửa để bổ sung số lượng nguyên vật liệu còn thiếu vào chứng từ xuất kho

 

Cập nhật 20/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay