Làm thế nào để quản lý mặt hàng theo mã quy cách?

Hướng dẫn

Phần mềm MISA SME.NET 2020 cho phép quản lý mặt hàng có mã quy cách trùng nhau hoặc không trùng.

1. Mã quy cách không cho phép trùng: Là những mã quy cách là duy nhất với tất cả các VTHH. Chẳng hạn, đối với xe máy thì mỗi xe có 1 số khung, số máy riêng không thể trùng nhau, hoặc với thuê bao di động thì mỗi số điện thoại sẽ là duy nhất,…

2. Mã quy cách cho phép trùng: Là những mã quy cách có thể trùng nhau giữa các VTHH. Chẳng hạn đối với các loại quần, áo khác nhau có thể có size hoặc màu sắc,… trùng nhau.

Việc quản lý vật tư, hàng hóa theo mã quy cách trên phần mềm MISA SME.NET 2020 được thực hiện như sau:

 • Bước 1: Khai báo các vật tư hàng hóa có theo dõi mã quy cách

  • Vào menu Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa, nhấn Thêm để khai báo VTHH
  • Khai báo vật tư hàng hóa mã quy cách không cho phép trùng

  • Khai báo vật tư hàng hóa mã quy cách cho phép trùng

 • Bước 2: Nhập số dư tồn ban đầu của vật tư hàng hóa

  • Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Tồn kho vật tư hàng hóa, nhấn Nhập số dư để khai báo số dư tồn ban đầu của VTHH

  • Tương tự nhập số dư ban đầu cho mặt hàng xe máy lead không cho phép trùng mã quy cách

 • Bước 3: Nhập chứng từ phát sinh

   • Với các chứng từ mua hàng, nhập kho
    • Vào phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, nhấn Thêm\Chứng từ mua hàng hóa
    • Đối với VTHH theo dõi theo mã quy cách không cho phép trùng

    • Đối với VTTHH theo dõi theo mã quy cách cho phép trùng

   • Với chứng từ bán hàng, trả lại hàng mua, xuất kho, trả lại hàng bán
     • Vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng, nhấn Thêm
     • Đối với VTHH theo dõi theo mã quy cách không cho phép trùng

   • Đối với VTTH theo dõi theo mã quy cách cho phép trùng

 • Bước 4: In chứng từ

  • Phần mềm cung cấp các mẫu chứng từ có liên quan đến mã quy cách như sau:
    • Phiếu nhập kho (Mã quy cách)
    • Phiếu xuất kho (Mã quy cách)
    • Phiếu xuất kho kiêm bảo hành (Mã quy cách)
 • Bước 5: Báo cáo

  • Phần mềm cung cấp các mẫu báo cáo liên quan đến mã quy cách như sau:
    • Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách (Vào cây báo cáo\chọn nhóm Bán hàng\Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách)
    • Tổng hợp nhập xuất tồn theo mã quy cách (Vào cây báo cáo\chọn nhóm Kho\Xem báo cáo Tổng hợp tồn kho và chọn tiêu chí thống kê là Mã quy cách)
    • Sổ chi tiết vật tư hàng hóa theo mã quy cách (Vào cây báo cáo\chọn nhóm Kho\Xem báo cáo Sổ chi tiết vật tư hàng hóa và chọn tiêu chí thống kê là Mã quy cách)
Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay