1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi ghi sổ phiếu xuất phần mềm báo xuất quá số lượng tồn kho?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi ghi sổ phiếu xuất phần mềm báo xuất quá số lượng tồn kho?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Kho
 6. Làm thế nào khi ghi sổ phiếu xuất phần mềm báo xuất quá số lượng tồn kho?

Làm thế nào khi ghi sổ phiếu xuất phần mềm báo xuất quá số lượng tồn kho?

1. Biểu hiện

Khi xuất kho vật tư hàng hóa, chương trình xuất hiện cảnh báo như sau:

2. Cách xử lý

Trường hợp 1: Kế toán muốn chương trình cho phép xuất kho quá số lượng tồn

Kế toán muốn chương trình cho phép xuất kho quá số lượng tồn, để hạch toán các chứng từ nhập, xuất kho được nhanh chóng, không cần theo đúng trình tự phát sinh của chứng từ. Kế toán thực hiện như sau:
1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa.
2. Tích chọn Cho phép xuất quá số lượng tồn.

3. Nhấn Đồng ý.
4. Sau đó, mở lại phiếu xuất kho và thực hiện ghi sổ.

Trường hợp 2: Kế toán muốn tìm nguyên nhân xuất kho quá số lượng tồn

Trường hợp Kế toán muốn kiểm soát chặt chẽ việc nhập, xuất kho hàng hóa, để đảm bảo hạch toán đúng thực tế nhập, xuất kho. Nếu xuất hiện thông báo xuất kho quá số lượng tồn có thể do 1 trong các nguyên nhân sau:

Nguyên nhân 1: Lập phiếu xuất kho cùng ngày với phiếu nhập kho, nhưng giờ xuất trước giờ nhập
1. Vào mục Báo cáo\Kho\Sổ chi tiết vật tư hàng hóa.
2. Xem sổ chi tiết của mặt hàng đang bị xuất quá số lượng tồn.

3. Nhấn vào số chứng từ để mở chứng từ nhập lên kiểm tra.
4. Nhấn vào biểu tượng đồng hồ để kiểm tra giờ nhập.

5. Mở lại phiếu xuất, nhấn Sửa để sửa lại giờ xuất kho, đảm bảo giờ xuất kho sau giờ nhập kho.

6. Nhấn Cất.

Nguyên nhân 2: Chưa nhập hoặc chưa ghi sổ chứng từ nhập kho
1. Vào mục Báo cáo\Kho\Sổ chi tiết vật tư hàng hóa.
2. Xem sổ chi tiết của mặt hàng đang bị xuất quá số lượng tồn.

3. Kiểm tra báo cáo xem đang bị thiếu chứng từ nhập kho nào so với thực tế.

4. Kiểm tra xem các chứng từ bị thiếu là do chưa lập hay chưa ghi sổ bằng cách:

 • Nhấn Tìm kiếm.
 • Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ. (Xem hướng dẫn chi tiết cách thực hiện chức năng tìm kiếm tại đây).
 • Tích chọn Chứng từ chưa ghi sổ.
 • Nhấn Tìm kiếm.

5. Nếu tìm thấy các phiếu nhập kho chưa ghi sổ, thì kiểm tra lại và điều chỉnh (nếu cần) cho đúng thực tế. Sau đó ghi sổ phiếu nhập kho.
6. Với các phiếu nhập kho chưa lập, thì lập bổ sung theo đúng thực tế.
7. Sau đó, mở lại phiếu xuất kho và thực hiện ghi sổ.

Nguyên nhân 3: Nhập trùng 2 dòng của cùng 1 mặt hàng trên chứng từ xuất
1. Để con trỏ chuột vào tiêu đề Mã hàng, nhấn chuột phải.
2. Chọn Sắp xếp tăng hoặc Sắp xếp giảm.

3. Kiểm tra mặt hàng đang xuất quá số lượng tồn, xem có bị nhập trùng thành 2 dòng không? Nếu có thì xóa bỏ dòng nhập trùng.

4. Nhấn Cất.

Cập nhật 12/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay