1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Khi lập chứng từ bán hàng cho các hóa đơn lấy về từ meInvoice.vn, chương trình cảnh báo “Vui lòng vào hóa đơn và thực hiện lập CTBH” thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Khi lập chứng từ bán hàng cho các hóa đơn lấy về từ meInvoice.vn, chương trình cảnh báo “Vui lòng vào hóa đơn và thực hiện lập CTBH” thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Bán hàng
 6. Khi lập chứng từ bán hàng cho các hóa đơn lấy về từ meInvoice.vn, chương trình cảnh báo “Vui lòng vào hóa đơn và thực hiện lập CTBH” thì làm thế nào?

Khi lập chứng từ bán hàng cho các hóa đơn lấy về từ meInvoice.vn, chương trình cảnh báo “Vui lòng vào hóa đơn và thực hiện lập CTBH” thì làm thế nào?

Bạn thực hiện theo hướng dẫn tại đây

Cập nhật 14/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay