Bảng so sánh định mức dự toán vật tư

Báo cáo giúp: So sánh được số chênh lệch giữa định mức dự toán nguyên vật liệu với số liệu thực tế phát sinh trong kỳ của từng công trình 

1. Vào mục Báo cáo\Giá thành\Bảng so sánh định mức dự toán vật tư.

2. Chọn các Công trình muốn so sánh định mức dự toán.

3. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 26 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan