1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Tôi muốn theo dõi tình hình biến động doanh thu, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp qua từng tháng thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Phân Tích Tài Chính
 6. Tôi muốn theo dõi tình hình biến động doanh thu, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp qua từng tháng thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Phân tích tài chính
 6. Tôi muốn theo dõi tình hình biến động doanh thu, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp qua từng tháng thì làm thế nào?

Tôi muốn theo dõi tình hình biến động doanh thu, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp qua từng tháng thì làm thế nào?

Biểu đồ doanh thu, chi phí, lợi nhuận cho phép theo dõi được tình hình biến động doanh thu, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp qua từng kỳ kinh doanh

Hướng dẫn: Bạn thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1:  Vào Bàn làm việc => Tại Tab Tổng quan tài chính => Nhấn vào biểu tượng bánh răng Tùy chọn => Chọn Biểu đồ Doanh thu, chi phí, lợi nhuận.

Bước 2: Tại thông tin Tham số của phần Tùy chọn, tích chọn chi nhánh cần xem rồi nhấn Đồng ý.

Biểu đồ Doanh thu, chi phí, lợi nhuận.

Lưu ý: 

 • Để Phóng to hoặc thu nhỏ màn hình Biểu đồ Doanh thu, chi phí, lợi nhuận, nhấn chuột phải trên màn hình Biểu đồ và chọn Phóng to/Thu nhỏ.

 • Để Lưu Biểu đồ Doanh thu, chi phí, lợi nhuận dạng ảnh nhấn chuột phải trên màn hình Biểu đồ và chọn Lưu biểu đồ dạng ảnh.

Cập nhật 18 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support