1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Tôi muốn xem biểu đồ phản ánh lãi lỗ của từng tháng hoặc từng quý thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Phân Tích Tài Chính
 6. Tôi muốn xem biểu đồ phản ánh lãi lỗ của từng tháng hoặc từng quý thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Phân tích tài chính
 6. Tôi muốn xem biểu đồ phản ánh lãi lỗ của từng tháng hoặc từng quý thì làm thế nào?

Tôi muốn xem biểu đồ phản ánh lãi lỗ của từng tháng hoặc từng quý thì làm thế nào?

Chương trình cung cấp Biểu đồ phân tích lãi lỗ theo nhiều tiêu chí: Theo thời gian, Đơn vị, .. từ đó dễ dàng nắm bắt được lãi lỗ thực tế theo từng thời điểm cụ thể

 • Trên màn hình giao diện tab Lãi lỗ, nhấn Chọn tham số:

 • Chọn các thông tin Phân tích theo, Đơn vị, …
 • Nhấn Đồng ý
Cập nhật 18 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support