1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào để xem nhanh Công nợ phải trả quá hạn hoặc sắp đến hạn thanh toán cho nhà cung cấp?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Phân Tích Tài Chính
 6. Làm thế nào để xem nhanh Công nợ phải trả quá hạn hoặc sắp đến hạn thanh toán cho nhà cung cấp?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Phân tích tài chính
 6. Làm thế nào để xem nhanh Công nợ phải trả quá hạn hoặc sắp đến hạn thanh toán cho nhà cung cấp?

Làm thế nào để xem nhanh Công nợ phải trả quá hạn hoặc sắp đến hạn thanh toán cho nhà cung cấp?

Công nợ phải trả quá hạn/sắp hết hạn cho phép xem nhanh số dư công nợ thực tế phải trả nhà cung cấp đã quá hạn hoặc sắp đến hạn

Hướng dẫn: Bạn thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Vào Bàn làm việc => Tại Tab Tổng quan tài chính => Nhấn vào biểu tượng bánh răng Tùy chọn => Chọn Biểu đồ Công nợ phải trả quá hạn/Sắp đến hạn

Bước 2: Tại thông tin Tham số của phần Tùy chọn, tích chọn Công nợ quá hạn hoặc Công nợ sắp đến hạn và điền Số ngày quá hạn/trước hạn rồi nhấn Đồng ý

Lưu ý: Để Phóng to hoặc thu nhỏ màn hình báo cáo nhanh Công nợ phải trả quá hạn/sắp đến hạn, nhấn chuột phải trên màn hình báo cáo và chọn Phóng to/Thu nhỏ

Cập nhật 18 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support