Các tiện ích chung khi lập chứng từ

1. Chọn chứng từ tham chiếu. Xem tại đây.

2. Xem số dư tài khoản. Xem tại đây.

3. Xem tồn kho của vật tư, hàng hóa. Xem tại đây.

4. Đính kèm file lên chứng từ. Xem tại đây.

5. Tìm nhanh thông tin liên quan đến VTHH. Xem tại đây

6. Sao chép dữ liệu cho các dòng dưới bằng cách chọn dòng dữ liệu muốn sao chép, nhấn chuột phải và chọn Sao chép dữ liệu cho các dòng dưới.

Cập nhật 25 Tháng Bảy, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan