1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Làm thế nào để trò chuyện trực tuyến với MISA khi cần trợ giúp?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để trò chuyện trực tuyến với MISA khi cần trợ giúp?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Câu hỏi thường gặp Khác
 6. Làm thế nào để trò chuyện trực tuyến với MISA khi cần trợ giúp?

Làm thế nào để trò chuyện trực tuyến với MISA khi cần trợ giúp?

1. Nội dung

Khi gặp vấn đề khó khăn trong quá trình sử dụng, kế toán có thể trò chuyện với MISA để được trợ giúp.

2. Xem phim hướng dẫn

3. Các bước thực hiện

1. Nhấn Tư vấn sử dụng trên phần mềm, chọn Nhân viên tư vấn số trên Facebook hoặc nhấn Trò chuyện ngay trên trang hướng dẫn sử dụng.

2. Đăng nhập hệ thống Messenger.

 • Trường hợp đã đăng nhập hệ thống Facebook: nhấn Tiếp tục dưới tên để đăng nhập hệ thống Messenger.

 • Trường hợp chưa đăng nhập hệ thống Facebook: nhập thông tin tài khoản Facebook, sau đó nhấn Tiếp tục.

3. Nhấn Bắt đầu để thực hiện trò chuyện trực tuyến với MISA.

Lưu ý: Kế toán cũng có thể trò chuyện với MISA qua ứng dụng Messenger trên các thiết bị khác như: điện thoại, máy tính bảng,…

4. Lưu ý khi chat câu hỏi

1. Chat câu hỏi bằng tiếng Việt và đúng chính tả.
2. Chat câu hỏi ngắn gọn, đúng vấn đề và không nên diễn giải. Vd: Kế toán cần hỏi về cách hạch toán chuyển lỗ.
 • Nếu chat diễn giải dài và không đúng trọng tâm vấn đề, hệ thống sẽ không hiểu được câu hỏi của kế toán.

 • Để hệ thống hiểu được câu hỏi và trả lời đúng, kế toán chỉ cần chat ngắn gọn vấn đề.

3. Chat hỏi từng vấn đề, không chat nhiều vấn đề cần hỏi trong cùng một câu. Vd: Kế toán cần hỏi về vấn đề mua hàng nhập kho và bán hàng ghi nhận doanh thu.

 • Nếu chat “công ty tôi có mua hàng nhập kho, sau đó xuất bán hàng ghi nhận doanh thu thì hạch toán thế nào trên MISA?” có thể hệ thống sẽ không hiểu được câu hỏi.
 • Kế toán nên chat từng vấn đề:
 • Chat “mua hàng nhập kho” để xem hướng dẫn mua hàng nhập kho.
 • Sau đó chat “bán hàng” để xem hướng dẫn hạch toán bán hàng ghi nhận doanh thu.

4. Khi câu trả lời có sự lựa chọn, kế toán cần nhấn vào mã nội dung đáp ứng được vấn đề để xem hướng dẫn. Vd: Kế toán cần hỏi về vấn đề nhập kho.

 • Khi chat “nhập kho” câu trả lời sẽ hiển thị.

 • Kế toán cần xem hướng dẫn nội dung nào thì nhấn vào mã nội dung tương ứng.

Lưu ý: Nếu chat luôn câu tiếp theo thì phần tích chọn sẽ bị ẩn, kế toán cần chat lại câu hỏi để hiển thị phần lựa chọn.

Cập nhật 14 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan