Làm thế nào để xem nhanh Công nợ phải thu đã quá hạn hoặc sắp đến hạn thanh toán của Khách hàng? – SME2022
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào để xem nhanh Công nợ phải thu đã quá hạn hoặc sắp đến hạn thanh toán của Khách hàng?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để xem nhanh Công nợ phải thu đã quá hạn hoặc sắp đến hạn thanh toán của Khách hàng?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Phân Tích Tài Chính
 6. Làm thế nào để xem nhanh Công nợ phải thu đã quá hạn hoặc sắp đến hạn thanh toán của Khách hàng?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Phân tích tài chính
 6. Làm thế nào để xem nhanh Công nợ phải thu đã quá hạn hoặc sắp đến hạn thanh toán của Khách hàng?

Làm thế nào để xem nhanh Công nợ phải thu đã quá hạn hoặc sắp đến hạn thanh toán của Khách hàng?

Công nợ phải thu quá hạn/sắp hết hạn cho phép xem nhanh số dư công nợ thực tế phải thu đã quá hạn hoặc sắp đến hạn của khách hàng.

Hướng dẫn: Bạn thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Vào Bàn làm việc => Tại Tab Tổng quan tài chính => Nhấn vào biểu tượng bánh răng Tùy chọn => Chọn Biểu đồ Công nợ phải thu quá hạn/Sắp đến hạn

Bước 2: Tại thông tin Tham số của phần Tùy chọn, tích chọn Công nợ quá hạn hoặc Công nợ sắp đến hạn và điền Số ngày quá hạn/trước hạn rồi nhấn Đồng ý

Lưu ý:  Để Phóng to hoặc thu nhỏ màn hình báo cáo nhanh Công nợ phải thu quá hạn/sắp hết hạn, nhấn chuột phải trên màn hình báo cáo và chọn Phóng to/Thu nhỏ

Cập nhật 8 Tháng Mười Hai, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA