Mở dữ liệu kế toán

Cho phép đăng nhập vào một dữ liệu kế toán để bắt đầu làm việc và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên dữ liệu đó.

1. Nhấn Mở dữ liệu kế toán (hoặc vào menu Tệp\Mở dữ liệu kế toán).

2. Khai báo các thông tin để đăng nhập vào phần mềm:

 • Máy chủ kết nối: Chương trình đã ngầm định sẵn thông tin máy chủ kết nối.

Lưu ý: Trường hợp đăng nhập vào phần mềm báo lỗi Không tìm thấy máy chủ thì cần chọn lại máy chủ cho đúng:

  • Để hiển thị được mục Máy chủ kết nối, nhấn Mở rộng. Có thể nhập trực tiếp bằng tay hoặc chọn từ danh sách bằng cách nhấn chọn vào biểu tượng mũi tên.
  • Tên máy chủ SQL thông thường sẽ là {MISASME2022/2021/2020/2019} hoặc {MISASME2017}, tuy nhiên trong 1 số trường hợp tên máy chủ SQL có thể khác với tên mặc định. Tham khảo cách kiểm tra tên máy chủ tại đây (xem mục Tên máy chủ không đúng)
 • Dữ liệu kế toán: Nhập tên dữ liệu kế toán cần làm việc (tên dữ liệu kế toán sẽ gắn với Máy chủ kết nối) => có thể nhập trực tiếp bằng tay hoặc chọn từ danh sách bằng cách nhấn chọn vào biểu tượng mũi tên.

  • Với người dùng đang ở phiên bản cũ nâng cấp lên thì chương trình yêu cầu Nâng cấp bảo mật tài khoản (một lần duy nhất) để làm tài khoản đăng nhập vào phần mềm.

Lưu ý: Nếu làm việc trong môi trường offline (mất kết nối internet hoàn toàn) thì không phải thực hiện các bước Xác thực thông tin tài khoản Nâng cấp bảo mật tài khoản ở trên. Nếu muốn sử dụng Mật khẩu khi đăng nhập thì thiết lập Mật khẩu đăng nhập bằng cách Sửa người dùng trên menu Hệ thống\Quản lý người dùng.

 • Để không mất công nhập lại mật khẩu mỗi lần đăng nhập, nhấn Nhớ mật khẩu.

3. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

 • Sau khi đăng nhập vào phần mềm, cần thực hiện xác thực email nếu chưa được xác thực.
 • Mỗi tài khoản khi đăng nhập lần đầu tiên cần có kết nối internet. Kể từ lần đăng nhập thứ 2 trở đi thì không cần kết nối internet.
 • Để tăng tính bảo mật cho tài khoản, có thể thiết lập bảo mật 2 lớp khi đăng nhập.

Tham khảo những vướng mắc thường gặp khi đăng nhập vào dữ liệu kế toán tại đây.

Cập nhật 17 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan