1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 5. Khác
  4. Phân quyền sử dụng

Phân quyền sử dụng

1. Nội dung

Hướng dẫn phân quyền để nhân viên Kế toán có quyền đăng nhập vào phần mềm và sử dụng các chức năng tương ứng với vai trò của mình.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Thêm người dùng 
Xem hướng dẫn tại đây.
Bước 2: Gán vai trò cho người dùng
Nếu tại Bước 1 chưa chọn vai trò cho người dùng hoặc muốn thay đổi, bổ sung vai trò thì thực hiện như sau:

3. Lưu ý

  • Để phân quyền lại cho vai trò. xem hướng dẫn tại đây.
  • Nếu muốn thay đổi vai trò, quyền hạn của Nhân viên thì thực hiện theo hướng dẫn tại đây.
  • Nếu muốn Xóa quyền truy cập của người dùng hoặc thay thế người dùng, xem hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 7 Tháng Sáu, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan