1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 5. Khác
  4. Khởi động MISA SME

Khởi động MISA SME

  • Nhấn đúp chuột vào biểu tượng phần mềm trên màn hình Desktop

  • Xuất hiện màn hình giới thiệu cách khai thác tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm và các kênh hỗ trợ khi gặp vướng mắc.

  • Nhấn Đóng, xuất hiện màn hình lựa chọn cách thức bắt đầu sử dụng phần mềm.

Cập nhật 21 Tháng Bảy, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan