1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 5. Khác
  4. Thay đổi mã PIN Soft Token

Thay đổi mã PIN Soft Token

Lưu ý: Cần có kết nối mạng Internet/3G/4G/Wifi để thực hiện đổi mã PIN
1. Chọn mục Soft Token.
2. Nhấn Thay đổi mã pin.

Lưu ý: Trường hợp chưa hiển thị dòng Thay đổi mã pin như ảnh dưới, Khách hàng chờ sau 3 phút để ứng dụng chuyển sang chế độ chờ.

3. Nhập mã PIN hiện tại và nhập mã PIN mới 2 lần.

Lưu ý: Sau khi kích hoạt thành công Soft Token, chương trình sẽ mặc định mã PIN là 4 số cuối của số điện thoại Khách hàng đã đăng ký với Ngân hàng.

4. Nhập mã OTP được gửi tới Số điện thoại đã đăng ký với Ngân hàng. Chương trình hiển thị thông báo đổi mã pin thành công.

5. Khách hàng cần sử dụng mã PIN mới đổi để sử dụng tính năng Soft token từ lần sau.

Cập nhật 1 Tháng Tư, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan