1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 5. Khác
  4. Quên mật khẩu khi chưa cập nhật tài khoản MISA ID

Quên mật khẩu khi chưa cập nhật tài khoản MISA ID

1. Nội dung
Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập trong 2 trường hợp:
1. Đơn vị làm việc trong môi trường Online, nhưng chưa cập nhật tài khoản MISA ID
2. Đơn vị làm việc trong môi trường offline (mất kết nối internet hoàn toàn)

2. Các bước thực hiện:

Trường hợp 1: Đơn vị làm việc trong môi trường online nhưng chưa cập nhật tài khoản MISA ID

1. Trên màn hình đăng nhập vào phần mềm, nhập Tên đăng nhập và nhấn Quên mật khẩu.

2. Chương trình sẽ gửi Mã xác nhận đến địa chỉ email của người dùng. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Đây là địa chỉ email được khai báo khi Thêm mới người dùng hoặc Tạo mới dữ liệu kế toán (với người dùng quản trị)

3. Mở email để lấy Mã xác nhận.

4. Nhập mã xác nhận và thông tin đổi mật khẩu.

Lưu ý:

  • Nếu không nhận được Mã xác nhận, kiểm tra mail trong mục Bulk mail, Spam mail hoặc Thư rác.
  • Nếu vẫn không nhận được thì nhấn gửi lại mã xác nhận.
  • Mác xác nhận chỉ có hiệu lực trong vòng 30 phút.

5. Nhấn Đồng ý. Chương trình hiển thị thông báo đổi mật khẩu thành công.

6. Quay lại màn hình đăng nhập và đăng nhập theo mật khẩu mới tạo.

Trường hợp 2: Đơn vị làm việc trong môi trường offline

1. Người dùng ADMIN quên mật khẩu: cần liên hệ với MISA để được hỗ trợ lấy lại mật khẩu Quản trị hệ thống. Xem tại đây.

2. Người dùng không phải ADMIN quên mật khẩu:

cần liên hệ với người dùng có vai trò ADMIN để nhờ đổi mật khẩu như sau

1. Người dùng có vai trò Admin vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng.

2. Chọn người dùng muốn đổi mật khẩu, nhấn Sửa.

3. Tích chọn Đổi mật khẩu, sau đó nhập lại mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu.

4. Nhấn Đồng ý.

5. Gửi thông tin mật khẩu mới cho người dùng cần đổi mật khẩu.

Cập nhật 5 Tháng Mười Một, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan