1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 5. Khác
 4. Cài đặt trên máy tính chưa có MISA SME 2022 hoặc máy tính đang sử dụng các phiên bản SME2021 trở về trước

Cài đặt trên máy tính chưa có MISA SME 2022 hoặc máy tính đang sử dụng các phiên bản SME2021 trở về trước

1. Nội dung

Cho phép khách hàng cài đặt phần mềm MISA SME 2022 trên máy tính:

 • Chưa có phần mềm.
 • Đang sử dụng các phiên bản MISA SME 2021 trở về trước.

2. Xem phim hướng dẫn 

3. Các bước thực hiện

Lưu ý: Phải đăng nhập vào máy tính với quyền Administrator để cài đặt được phần mềm. Với các quyền khác quyền Administrator sẽ không thể cài đặt được phần mềm MISA và một số phần mềm khác.

 • Tải bộ cài MISA SME 2022
 • Nhấn đúp chuột vào tệp cài đặt (.Setup).

 • Nhấn Tiếp tục.

 • Đọc kỹ thoả thuận sử dụng, sau đó tích chọn Đồng ý.
 • Nhấn Tiếp tục, để chuyển sang bước lựa chọn Thư mục cài đặt.

 • NhấnTiếp tục.

Lưu ý: Nhấn Thay đổi nếu muốn thay đổi lại thư mục cài đặt mặc định.

 • Chọn Loại cài đặt.
   • Tích chọn Máy chủ và máy trạm nếu muốn máy tính vừa dùng để lưu trữ dữ liệu kế toán, vừa đồng thời chạy phần mềm.
   • Tích chọn Máy trạm nếu muốn máy tính chỉ sử dụng để truy cập và làm việc với dữ liệu nằm trên máy tính khác.
 • Nhấn Tiếp tục.

 • Nhấn Cài đặt.

 • Khi quá trình cài đặt hoàn thành, xuất hiện màn hình thông báo.

  • Tích chọn Chạy MISA SME 2022, hệ thống sẽ tự động mở phần mềm sau khi nhấn Hoàn thành.
  • Tích chọn Xem tính năng mới, hệ thống sẽ hiển thị thông tin về tính năng mới của phiên bản vừa mới cài đặt sau khi nhấn Hoàn thành.
 • Nhấn Hoàn thành để kết thúc quá trình cài đặt phần mềm.

Lưu ý:

1. Nếu cài mới trên Windows 8 hoặc Windows 10, tại bước Cài đặt chương trình sẽ xuất hiện hộp thoại sau.

2. Nếu máy tính có kết nối Internet thì chọn vào mục Download and install this feature khi đó hệ thống sẽ tự động tải .NET Framework 4.6.2 về máy để cài đặt, khi đó chương trình vẫn tiếp tục cài đặt phần mềm song song với cài đặt Framework 4.6.2.
3. Nếu máy tính không kết nối Internet thì chọn vào mục Skip this installation khi đó chương trình sẽ tiếp tục cài đặt phần mềm MISA SME.

Cập nhật 7 Tháng Mười Hai, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan