Nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Danh mục Nhóm khách hàng, nhà cung cấp quản lý thông tin về các nhóm đối tượng khác nhau, phục vụ cho việc quản lý danh sách khách hàng và nhà cung cấp của doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Đối tượng\Nhóm khách hàng, nhà cung cấp.

  • Khai báo nhóm khách hàng, nhà cung cấp
  • Xuất khẩu danh sách Nhóm khách hàng, nhà cung cấp: Nhấn chọn chức năng Xuất khẩu trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.
Cập nhật 15 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan