Sửa nhóm HHDV chịu thuế TTĐB

Cho phép thay đổi lại thông tin của nhóm hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đã được phần mềm thiết lập sẵn.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách biểu thuế tiêu thụ đặc biệt, chọn một nhóm hàng hoá, dịch vụ sau đó chọn chức năng Sửa trên thanh công cụ.

  • Sau khi sửa xong thông tin, nhấn Cất.
Cập nhật 30 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan