Khai báo loại tiền

1. Nội dung

Giúp chỉnh sửa/khai báo thêm Loại tiền vào danh mục để đáp ứng nghiệp vụ Hạch toán đa ngoại tệ; Kiểm kê tiền mặt; In ấn Phiếu thu/Phiếu chi…

2. Hướng dẫn

Chọn loại tiền cần sửa

1. Chỉnh sửa thông tin chung và cách đọc loại tiền khi in chứng từ kế toán

Tại tab Thông tin chung:

2. Khai báo mệnh giá của loại tiền để phục vụ Kiểm kê quỹ

Tại tab Mệnh giá: Các mệnh giá khai báo tại đây sẽ tự động lấy lên giao diện Kiểm kê quỹ giúp Thủ quỹ không mất công nhập liệu lại.

3. Thiết lập tỷ giá để lấy lên chứng từ khi hạch toán ngoại tệ

Khi lập chứng từ hạch toán ngoại tệ, chương trình sẽ tự động lấy tỷ giá gần nhất trên danh mục Loại tiền lên chứng từ.

Tỷ giá được thiết lập theo 1 trong 2 cách:

1. Cách 1: Tự động lấy tỷ giá theo ngân hàng (Áp dụng với đơn vị sử dụng tỷ giá của ngân hàng Vietcombank)

Chương trình tự động cập nhật tỷ giá theo tỷ giá của ngân hàng Vietcombank với tần suất 2 tiếng/lần hoặc có thể nhấn Cập nhật ngay để lấy tỷ giá tỷ giá tại thời điểm hiện tại. Trong đó:

  • Tỷ giá mua: Lấy theo tỷ giá mua bằng chuyển khoản của Hội sở chính ngân hàng Vietcombank; Áp dụng với: Phiếu thu tiền mặt/tiền gửi; Chuyển tiền nội bộ; Chứng từ bán hàng/Trả lại hàng bán/Giảm giá hàng bán…
  • Tỷ giá bán: Lấy theo tỷ giá bán của Hội sở chính ngân hàng Vietcombank; Áp dụng với: Phiếu chi tiền mặt/tiền gửi; Chứng từ mua hàng/Trả lại hàng mua/Giảm giá hàng mua; Chứng từ quyết toán tạm ứng…

2. Cách 2: Tự nhập tỷ giá (Áp dụng với đơn vị không sử dụng tỷ giá của ngân hàng Vietcombank hoặc sử dụng Loại tiền mà Vietcombank không công bố tỷ giá)

Kế toán phải tự nhập tay tỷ giá lên danh mục loại tiền, có thể Thêm dòng để nhập tỷ giá theo ngày => Khi lập chứng từ hạch toán ngoại tệ, chương trình sẽ tự động lấy tỷ giá gần nhất trên danh mục Loại tiền lên chứng từ

Lưu ý: Có thể thiết lập nhanh tỷ giá bằng cách nhấn Thiết lập tỷ giá hoặc nhấn vào cột Tỷ giá trên danh mục Loại tiền

3. Lưu ý

1. Khi lập chứng từ, nếu không tìm thấy loại tiền muốn sử dụng thì cần vào danh mục Loại tiền để bỏ tích chọn Ngừng theo dõi loại tiền đó.

2. Với các loại tiền không có sẵn trong danh mục thì nhấn Thêm và khai báo các thông tin tương tự như sửa loại tiền ở trên.

Cập nhật 14 Tháng Năm, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan