Ghi tăng hàng loạt CCDC

Cho phép khai báo nhiều CCDC cùng lúc.

Cách thao tác

  • Tại phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn chức năng Ghi tăng CCDC hàng loạt tại phần thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Ghi tăng nhấn chuột phải và chọn chức năng Ghi tăng hàng loạt), sau đó khai báo các thông tin chi tiết về các CCDC:
    • Khai báo các thông tin về các CCDC như: tên, ngày ghi tăng, số lượng, đơn giá, số kỳ phân bổ….

    • Khai báo các phòng ban/bộ phận sử dụng CCDC trên tab Đơn vị sử dụng. (thực hiện tuần tự với từng CCDC được ghi tăng).

    • Khai báo các đối tượng được phân bổ giá trị CCDC trên tab Thiết lập phân bổ. => Hệ thống đã tự động thiết lập thông tin phân bổ (các đối tượng được phân bổ chính là các đơn vị sử dụng CDCD, còn tỷ lệ phân bổ thì căn cứ vào số lượng CCDC sử dụng của các đơn vị đó), tuy nhiên kế toán vẫn có thể thay đổi lại theo đúng với thực tế tại doanh nghiệp.

  • Sau khi khai báo xong, nhấn Ghi tăng, thông tin các CCDC vừa được khai báo ngoài việc được lưu trên tab Ghi tăng còn được lưu trên tab Sổ theo dõi CCDC.

Lưu ý: Trường hợp muốn quản lý đồng nhất mã cho các CCDC, cũng như số chứng từ ghi tăng CCDC theo quy luật đánh số tăng dần, có thể sử dụng chức năng Sinh mã CCDC cho các dòng phía dướiSinh mã chứng từ ghi tăng có các dòng phía dưới (là các chức năng chuột phải tại phần khai báo danh sách CCDC).

Cập nhật 9 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan