1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. CCDC
  6. Ghi tăng hàng loạt CCDC từ chứng từ xuất kho hoặc mua hàng

Ghi tăng hàng loạt CCDC từ chứng từ xuất kho hoặc mua hàng

Cho phép thực hiện ghi tăng cho nhiều CCDC cùng lúc từ các chứng từ xuất kho hoặc mua hàng không qua kho.

Cách thao tác

  • Khi thực hiện Ghi tăng hàng loạt CCDC, chọn chức năng Lấy CCDC từ chứng từ xuất kho/mua hàng.
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm các mặt hàng được mua về hoặc xuất kho, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn các mặt hàng, với các mặt hàng bị trùng nhau trên chứng từ xuất kho hoặc mua hàng, có thể tích chọn thông tin Cộng gộp các mặt hàng giống nhau.

  • Nhấn Chọn, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các mặt hàng từ chứng từ đã chọn ra giao diện ghi tăng hàng loạt CCDC.

  • Khai báo bổ sung các thông tin CCDC được lấy như: số kỳ phân bổ, tỷ lệ phân bổ, đơn vị sử dụng… sau đó nhấn Ghi tăng.
Cập nhật 26 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan