Thêm phụ lục

Cho phép chọn thêm phụ lục vào Tờ khai thuế đang lập

Cách thao tác

  • Trên giao diện Lập tờ khai, nhấn Thêm phụ lục trên thanh công cụ, xuất hiện giao diện:

  • Chương trình mặc định chọn các phụ lục đã được chọn, tích chọn vào phụ lục cần thêm, nhấn Đồng ý, chương trình sẽ thêm phụ lục vào tờ khai đang lập.
Cập nhật 26 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan