Chọn chứng từ trên bảng kê mua vào

Cho phép chọn chứng từ lên bảng kê mua vào

Cách thao tác

  • Khi lập tờ khai thuế GTGT (tờ khai thuế GTGT khấu trừ và tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư): chọn sang tab của bảng kê mua vào.
  • Nhấn chức năng Chọn chứng từ.
  • Tích chọn chứng từ cần lấy lên bảng kê.
  • Nhấn Đồng ý.

  • Sau khi khai báo xong bảng kê hóa đơn, chứng từ mua vào thì nhấn Cất
Cập nhật 26 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan