Doanh thu

Chương trình cung cấp Biểu đồ phân tích doanh thu theo nhiều tiêu chí: Theo thời gian, Nhóm vật tư hàng hóa, Mặt hàng, Đơn vị, Địa phương… từ đó dễ dàng nắm bắt được doanh thu thực tế theo nhiều tiêu chí
  • Trên màn hình giao diện tab Doanh thu, nhấn Chọn tham số:

  • Chọn các thông tin Phân tích theo, Đơn vị, …
  • Nhấn Đồng ý
Cập nhật 25 Tháng Hai, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan