Chi phí

Chương trình cung cấp Biểu đồ phân tích chi phí theo nhiều tiêu chí: Theo thời gian, Đơn vị, Khoản mục chi phí… từ đó dễ dàng nắm bắt được chi phí thực tế theo nhiều tiêu chí

  • Trên màn hình giao diện tab Chi phí, nhấn Chọn tham số:

  • Chọn các thông tin Thời gian, Đơn vị, …
  • Nhấn Đồng ý
Cập nhật 25 Tháng Hai, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan