Tồn kho

Chương trình cung cấp Biểu đồ phân tích tồn kho theo nhiều tiêu chí, từ đó NSD dễ dàng nắm bắt được giá trị tồn kho tại từng thời điểm cụ thể

  • Trên màn hình giao diện tab Tồn kho, nhấn Chọn tham số:

  • Chọn các thông tin Phân tích theo, Chỉ tiêu,…
  • Nhấn Đồng ý
Cập nhật 25 Tháng Hai, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan