Báo cáo TSCĐ

Cho phép xem và in các báo cáo thống kê, sổ sách liên quan đến quản lý tài sản cố định tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

  • Vào phân hệ Tài sản cố định\tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn báo cáo.
  • Chọn báo cáo cần thống kê, sau đó thiết lập tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý để xem báo cáo chi tiết.

Lưu ý: Có thể chọn xem báo cáo thống kê tài sản cố định bằng cách chọn mục Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Tài sản cố định, sau đó nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem.

 

Cập nhật 31 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan