Báo cáo tổng hợp

Cho phép xem và in các báo cáo thống kê, sổ sách tổng hợp tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

  • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn báo cáo.
  • Chọn báo cáo cần thống kê, sau đó thiết lập tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý để xem báo cáo chi tiết.

Lưu ý: Có thể chọn xem báo cáo thống kê tổng hợp bằng cách chọn mục Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Tổng hợp, sau đó nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem.

Cập nhật 26 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan