1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Tôi muốn đăng nhập vào dữ liệu nhưng phần mềm cảnh báo Máy chủ SQL Server đang bị ngừng hoạt động thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Câu hỏi thường gặp khi đăng nhập
 6. Tôi muốn đăng nhập vào dữ liệu nhưng phần mềm cảnh báo Máy chủ SQL Server đang bị ngừng hoạt động thì làm thế nào?

Tôi muốn đăng nhập vào dữ liệu nhưng phần mềm cảnh báo Máy chủ SQL Server đang bị ngừng hoạt động thì làm thế nào?

1. Hiện tượng

Khi đăng nhập vào chương trình gặp câu cảnh báo “Máy chủ SQL Server đang bị ngừng hoạt động

2. Cách khắc phục

Bước 1: Cài lại SQL theo link hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Nếu Khi nhập thông tin cài đặt báo lỗi “InstanceName này đã tồn tại”.

Bạn thực hiện đổi lại tên ví dụ MISA2021 và bấm Install để cài đặt.

Bước 2: Thực hiện phục hồi lại dữ liệu theo link hướng dẫn tại đây.

Lưu ý:

 1. Nếu bạn không biết file sao lưu dữ liệu MISA trước đó đang lưu ở đâu trên máy có thể tìm kiếm theo link hướng dẫn tại đây.
 2. Trên giao diện phục hồi, tại mục máy chủ kết nối, bạn chọn máy chủ SQL theo tên máy chủ mới vừa đặt ở phần cài đặt.

Cập nhật 18 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan