Khai báo danh mục mẫu số hóa đơn

1. Nội dung

Giúp khai báo mẫu số hóa đơn mua hàng (ngoài các mẫu chương trình đã ngầm định sẵn) để có thể chọn nhanh mà không mất công nhập tay khi lập hóa đơn mua hàng.

2. Hướng dẫn

1. Thêm mới mẫu số hoá đơn

2. Khi lập hoá đơn mua hàng,chỉ cần chọn mẫu hoá đơn trong danh sách mà không phải mất công nhập tay.

Cập nhật 18 Tháng Hai, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan