1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào để biết được lãi lỗ từng công trình sau khi đã thực hiện tính giá thành?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để biết được lãi lỗ từng công trình sau khi đã thực hiện tính giá thành?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Giá thành
 6. Làm thế nào để biết được lãi lỗ từng công trình sau khi đã thực hiện tính giá thành?

Làm thế nào để biết được lãi lỗ từng công trình sau khi đã thực hiện tính giá thành?

Cách thực hiện:

 • Vào Báo cáo/ Giá thành/ Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình hoặc Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình.
 • Chọn khoảng thời gian, chọn công trình cần xem hoặc tất cả các công trình, bấm Đồng ý

Cập nhật 9 Tháng Mười Hai, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay