1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào để biết được lãi lỗ từng công trình sau khi đã thực hiện tính giá thành?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để biết được lãi lỗ từng công trình sau khi đã thực hiện tính giá thành?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Giá thành
 6. Làm thế nào để biết được lãi lỗ từng công trình sau khi đã thực hiện tính giá thành?

Làm thế nào để biết được lãi lỗ từng công trình sau khi đã thực hiện tính giá thành?

Cách thực hiện:

 • Vào Báo cáo/ Giá thành/ Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình hoặc Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình.
 • Chọn khoảng thời gian, chọn công trình cần xem hoặc tất cả các công trình, bấm Đồng ý

Cập nhật 9 Tháng Mười Hai, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA