Lập bảng chấm công

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Mô tả nghiệp vụ

Nhân viên thực hiện chấm công theo thời gian cho nhân viên chính là việc thực hiện các hoạt động:

 1. Theo dõi thời gian Vào và Ra; thời gian nghỉ theo chế độ (phép, ốm đau, thai sản…); thời gian làm thêm giờ của nhân viên.
 2. Ghi chép lại thời gian đến và về; thời gian nghỉ theo chế độ (phép, ốm đau, thai sản…); thời gian làm thêm giờ của nhân viên trên một file excel hoặc thực hiện chấm công bằng vân tay, thẻ
 3. Cuối tháng, tổng hợp lại thời gian đi làm, thời gian nghỉ, thời gian làm thêm của nhân viên trong tháng để gửi cho bộ phận tính lương.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Khai báo các ký hiệu chấm công để phục vụ cho việc chấm công hàng ngày

Xem tại đây

Bước 2: Khai báo nhân viên phục vụ cho việc theo dõi công hàng ngày
Xem tại đây

Bước 3: Lập bảng chấm công chi tiết để theo dõi công hàng ngày của nhân viên
 • Vào phân hệ Tiền lương\tab Chấm công, chọn chức năng Thêm.
 • Chọn bảng chấm công cần lập là Chấm công theo thời gian hoặc Chấm công theo buổi.
 • Chọn thời gian cần lập bảng chấm công và tích chọn phòng ban được chấm công.
 • Khai báo tên bảng chấm công, sau đó nhấn Đồng ý, hệ thống tự động lập bảng chấm công cho các nhân viên đã được khai báo ở bước 2 với ký hiệu chấm công mặc định đã được thiết lập ở bước 1.

 • Nhập kết quả chấm công hằng ngày của từng nhân viên.

Lưu ý: Có thể lọc tìm nhanh theo ký hiệu chấm công.

 • Nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Trường hợp muốn chấm công cả ngày thứ 7, chủ nhật hoặc muốn ẩn ngày thứ 7, chủ nhật trên bảng chấm công, vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Tiền lương để thiết lập.

2. Trường hợp nhân viên làm nửa ngày thì trên bảng chấm công phải chọn 2 ký hiệu chấm công cho ngày hôm đó

3. Đối với các doanh nghiệp chỉ có nhu cầu quản lý bảng chấm công chi tiết của nhân viên thì chỉ thực hiện đến bước 3.


4. Nếu trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, có tích chọn Sử dụng thêm hệ thống sổ quản trị, thì khi lập bảng chấm công sẽ cho phép lựa chọn tạo mới hoàn toàn hoặc tạo dựa từ một bảng chấm công đã có

Bước 4: Lập bảng tổng hợp chấm công
 • Lập bảng tổng hợp chấm công từ bảng chấm công chi tiết
  • Vào phân hệ Tiền lương\tab Tổng hợp chấm công, chọn chức năng Thêm.
  • Khai báo thông tin bảng tổng hợp chấm công cần lập và tích chọn Tổng hợp từ các bảng chấm công chi tiết.
  • Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động tổng hợp công của nhân viên từ bảng chấm công chi tiết đã được lập ở bước 3.

  • Kế toán nhập bổ sung thông tin về công làm thêm ngày thứ 7, chủ nhật, công làm thêm, làm đêm do hệ thống không tổng hợp được từ bảng chấm công chi tiết lên.

  • Nhấn Cất.
 • Nhập bảng tổng hợp chấm công hoặc nhập khẩu bảng tổng hợp chấm công từ tệp excel
  • Vào phân hệ Tiền lương\tab Tổng hợp chấm công, chọn chức năng Thêm.
  • Khai báo thông tin bảng tổng hợp chấm công cần lập và bỏ tích chọn Tổng hợp từ các bảng chấm công chi tiết.
  • Nhấn Đồng ý.

  • Nhập trực tiếp tổng số công của từng nhân viên hoặc sử dụng chức năng Nhập khẩu từ Excel để nhập tổng số công của nhân viên đang được quản lý trên file excel vào phần mềm.
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

  Lưu ý:

  • Đối với các doanh nghiệp chỉ có nhu cầu quản lý bảng tổng hợp chấm công, sẽ không cần thực hiện bước 3 mà thực hiện luôn bước 4.

  • Nếu trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, có tích chọn Sử dụng thêm hệ thống sổ quản trị, thì khi lập bảng tổng hợp chấm công sẽ cho phép lựa chọn tạo mới hoàn toàn hoặc tạo dựa từ một bảng tổng hợp chấm công đã có.

 

 

Cập nhật 16 Tháng Chín, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay