1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Xây lắp
  5. Mua nguyên vật liệu xuất thẳng cho công trình, dự án

Mua nguyên vật liệu xuất thẳng cho công trình, dự án

Nghiệp vụ Mua nguyên Vật liệu xuất thẳng cho công trình, dự án được thực hiện như sau:

1. Lập chứng từ mua NVL về xuất thẳng cho Công trình, dự án.

Lưu ý: Trên Chứng từ mua hàng cần chọn Công trình được xuất NVL tương ứng.

2. Có thể quản trị tình hình nhập xuất kho NVL theo từng công trình bằng cách xem báo cáo Tổng hợp nhập, xuất kho theo công trình.

Lưu ý: Cần chọn Thống kê báo cáo theo Công trình

Cập nhật 30 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan