1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Xây lắp
  5. Quản lý doanh thu bán hàng theo nhân viên

Quản lý doanh thu bán hàng theo nhân viên

Để quản lý doanh thu bán hàng chi tiết theo từng nhân viên thực hiện như sau:

Bước 1: Ghi nhận doanh thu bán hàng cho nhân viên trong các trường hợp:

Lưu ý: Cần chọn Nhân viên tương ứng tại mục NV Bán hàng.

Bước 2: Xem báo cáo Tổng hợp bán hàng theo nhân viên.

Cập nhật 30 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan